Agnieszka Moll

Dr n. med. Agnieszka Moll jest specjalistą okulistyki i okulistyki dziecięcej z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.

– W latach 1994-2000 studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– W latach 2000-2001 odbywała staż podyplomowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej- Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.

– W latach 2001-2005 odbywała Studia Doktoranckie w Klinice Okulistyki Dziecięcej Katedry Pediatrii Zabiegowej UM w Łodzi.

– W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych- obrona pracy z wyróżnieniem. Temat rozprawy: „Ocena wybranych czynników procesu zapalnego w powstawaniu i rozwoju retinopatii wcześniaków”. Promotor: Prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek.

– W latach 2002-2007 odbywała staż specjalizacyjny w zakresie okulistyki w Klinice Chorób Oczu UM w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Omulecki.

– W 2007 roku uzyskała specjalizację IIo w zakresie okulistyki.

– Od 2001 roku zatrudniona w Odziale Okulistyki Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej w Łodzi SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.

Jest mamą trójki dzieci.

  • Zakres zainteresowań dr Agnieszki Moll obejmuje wiele zagadnień z dziedziny okulistyki a zwłaszcza okulistyki dziecięcej.
  • Ambulatoryjna i szpitalna opieka nad dziećmi z różnymi schorzeniami w zakresie narządu wzroku (w tym diagnostyka i leczenie dzieci z niedowidzeniem o różnej etiologii).
  • Przeprowadzanie badań angiografii fluoresceinowej z użyciem fundus kamery, badań OCT.
  • Przeprowadzanie badań, w tym angiografii fluoresceinowej, z wykorzystaniem kamery retinalnej Retcam II oraz Retcam III u małych dzieci.
  • Badanie okulistyczne u wcześniaków z użyciem wziernika pośredniego Fisona i/lub kamery Retcam II oraz Retcam III z kwalifikacją do laseroterapii.
    Laseroterapia wcześniaków w przebiegu ROP z użyciem lasera diodowego
  • Operacja zeza poziomego i skośnego u dzieci.
  • Zabiegi operacyjne powiek i aparatu ochronnego, płukanie i sondowanie dróg łzowych u dzieci (leczenie wrodzonej niedrożności dróg łzowych).